Tämä kalastuslupa tarvitaan vuonna 2024

Kalastusluvat 2024

Kalastuslupa jonka tarvitsen kalastukseen vuodelle 2024

Kalastuslupa matkapuhelimessa

Suomessa kalastamiseen tarvitaan yleensä kalastuslupa. Kalastusluvat myöntää kalastusoikeuden haltija.

Kalastuslaissa säädetyn yleiskalastusoikeuden mukaisen kalastusluvan perusteella pilkkiminen ja onkiminen sekä viehekalastus alle 18-vuotiaalla ja 65 vuotta täyttäneellä on kuitenkin maksutonta. Lisäksi 18-64 vuotiaat saavat harjoittaa viehekalastusta lunastettuaan kalastonhoitomaksun.

Tarvittavat kalastusluvat vaihtelevat kalastuksessa käytetyn kalastustavan, kalastajan iän sekä kalastuskohteen mukaan.

Ajankohtaista kalastusluvista vuonna 2024

Vuonna 2024 valtion kalastonhoitomaksu kalastuslupien hintoihin ei tule muutoksia: Kalastonhoitomaksun hinta on vuonna 2024 47 € / vuosi, 16 € / viikko ja 6 €/päivä.

 Hanki Kalastonhoitomaksu 2024
 Lisäpalveluja kaupan päälle!

  • Kalaistutustietoja Suomen järvistä vuosilta 2010-2023 Uutta 2024!
  • Vedenlaatiedot: Näkösyvyys, väri, rehevyys 1970-2021
  • Kalastuskohteiden vesitilanne: Virtaamat ja vedenkorkeus
  • Syvyyskartat, ilmakuvat, kohdevideot yms.
  • Kalastusuutispalvelu
  • Ja paljon muuta. Yli 38000 sivun tietopaketti Suomen kalastuskohteista ja vesistöistä

Tarvittavat kalastusluvat eri kalastustavoille

Nämä kalastusluvat tarvitaan heittokalastukseen perhokalastukseen uisteluun yhdellä vavalla uisteluun usella vavalla onkimiseen pilkkimiseen verkkokalastukseen katiskakalastukseen ravustukseen muuhun kalastukseen sekä vesilinnustukseen.

Kalastuslupa kalastusoikeuden haltijalta

Kalastusoikeuden haltijoita ovat yleensä yhteisen vesialueen osakaskunnat eli kalastuskunnat,osakaskuntaan kuulumattoman vesialueen omistajat sekä kalastusoikeutta vuokrasopimukseen perustuen hallinnoivat tahot. Kalaveden omistajat myyvät kalastuslupia osakkailleen tai jäsenilleen. Usein kalastuslupa on saatavissa myös ulkopuolisille kalastajille.

Yleistä kalastusluvista

Yleiskalastusoikeuden mukainen kalastuslupa

Jokaisella on oikeus veloituksetta onkia ja pilkkiä sekä kalastaa silakkaa yhdellä vavalla siimaan kiinnitetyillä pystysuunnassa liikuteltavilla koukuilla. Jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella sekä jokaisella alle 18-vuotiaalla ja 65 vuotta täyttäneellä on oikeus harjoittaa viehekalastusta. Yleiskalastusoikeudet eivät koske vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita, eivätkä niitä vesialueita, joilla kalastaminen on muun säännöksen nojalla kielletty.

Mikä on viehekalastusta?

Viehekalastuksella tarkoitetaan kalastuslain määritelmän mukaan muuta kalastamista yhdellä vavalla ja vieheellä kuin onkimista tai pilkkimistä, vetouistelua yhdellä vavalla, vieheellä ja painovieheellä sekä kelaongintaa. Heittokalastus, virvelikalastus, jigikalastus, perhokalastus sekä uistelu yhdella vavalla kuuluvat viehekalastuksen piiriin.

Miten viehe määritellään?

Viehellä tarkoitetaan kalastuslain mukaan keinotekoisesti valmistettua uistinta, vaappua, perhoa, jigiä tai niihin rinnastettavaa koukuilla varustettua houkutinta, joka liikkeellään, värillään tai muodollaan houkuttaa kalaa iskemään.

Vaelluskalavesistön koski- ja virta-aluella ei ole yleiskalastuksen mukaiset kalastusluvat voimassa

Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella tarkoitetaan kalastuslaissa vesistön sellaista aluetta, jossa vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä. Yleiskalastusoikeudet eivät ole voimassa vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella. Usein tälläiseen kalastuskohteeseen saa kuitenkin lunastettua erillisen kalastusluvan.

Kalastonhoitomaksu eli kalakortti on myös kalastuslupa viehekalastukseen yhdellä vavalla

Muunlaista kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä harjoittavan 18-64-vuotiaan henkilön on suoritettava valtiolle kalastonhoitomaksu. Jos on mukana ainoastaan apulaisena (kuten verkonsoutajana) eikä käsittele pyyntivälineitä pyyntitapahtuman yhteydessä, kalastonhoitomaksua ei tarvitse suorittaa. Kalastonhoitomaksua ei myöskään tarvitse suorittaa Ahvenanmaalla. Kalastonhoitomaksu on 45 euroa kalenterivuodelta, 15 euroa seitsemältä vuorokaudelta ja 6 euroa vuorokaudelta. Kalastonhoitomaksua ei kuitenkaan peritä alle 18-vuotiaalta eikä 65 vuotta täyttäneeltä eikä henkilöltä, joka harjoittaa onkimista tai pilkkimistä. Onkimisena pidetään sellaista kalastusta, jota harjoitetaan vavalla ilman heittokalastukseen soveltuvaa kelaa ja jossa vapa tai siima on onkijan kädessä tai käden ulottuvilla eikä vieheenä ole pilkki, uistin, perho tai muu keinotekoinen laite. Pilkkimisenä pidetään kalastusta siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä, siimaa kädessä pitäen tai lyhyehköä heittokalastukseen soveltumatonta vapaa käyttäen.

Vuonna 2024 valtion kalastonhoitomaksujen hintoihin ei tule muutoksia: Kalastonhoitomaksun hinta on vuonna 2024 47 € / vuosi, 16 € / viikko ja 6 €/päivä.  Hanki Kalastonhoitomaksu 2024


 
 
Kalastuslupa heittokalastukseen alle 18 vuotiaille

Heittokalastus tarvittavat luvat kalastukseen - alle 18 vuotiaat

Heittokalastus lasketaan kalastuslain mukaiseksi viehekalastukseksi ja sitä voi harjoittaa yleiskalastusoikeuden nojalla.

Näillä kalastusluvilla voit heittokalastaa koko Suomessa alle 18 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä alle 18 v heittokalastus

Heittokalastukseen eivät alle 18 vuotiaat kalastajat tarvitse yleensä erillistä lupaa eikä kalastonhoitomaksua tarvitse suorittaa. Heittokalastus ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa. Näille kohteille on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa alle 18 vuotiaat
Kalastuslupa heittokalastukseen 18-64 vuotiaille

Heittokalastus tarvittavat kalastusluvat - 18-64 vuotiaat

Heittokalastus on kalastuslain mukaista viehekalastusta ja sitä voi harjoittaa Suomessa yleiskalastusoikeuden nojalla.

Nämä luvat tarvitsen heittokalastukseen jos olet 18 - 64 vuotias.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä 18-64 vuotiaat heittokalastus

Heittokalastukseen 18-64 vuotiaat kalastajat eivät tarvitse yleensä erillistä lupaa. Kalastonhoitomaksu tarvitsee kuitenkin olla suoritettuna. Heittokalastus ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa. Näille kohteille on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa yli 18-64 vuotiaat
Kalastuslupa heittokalastukseen yli 65 vuotiaille

Heittokalastus tarvittavat luvat kalastukseen - yli 65 vuotiaat

Heittokalastus on kalastuslain tarkoittamaa viehekalastusta ja sitä voi harjoittaa yleiskalastusoikeuden nojalla.

Näitä kalastuslupia tarvitsen heittokalastukseen yli 65 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä yli 65 v heittokalastus

Heittokalastukseen eivät yli 65 vuotiaat kalastajat tarvitse yleensä erillistä lupaa eikä kalastonhoitomaksua tarvitse suorittaa. Heittokalastus ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa. Näihin on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa yli 65 vuotiaat
Kalastuslupa heittokalastukseen alle 18 vuotiaille

Virvelöinti tarvittavat luvat kalastukseen - alle 18 vuotiaat

Virvelöinti lasketaan kalastuslain mukaiseksi viehekalastukseksi ja sitä voi harjoittaa yleiskalastusoikeuden nojalla.

Näillä kalastusluvilla voit virvelöidä koko Suomessa alle 18 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä alle 18 v virvelöinti

Virvelöintiin eivät alle 18 vuotiaat kalastajat tarvitse yleensä erillistä lupaa eikä kalastonhoitomaksua tarvitse suorittaa. Virvelöinti ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa. Näille kohteille on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa alle 18 vuotiaat
Kalastuslupa heittokalastukseen 18-64 vuotiaille

Virvelöinti tarvittavat kalastusluvat - 18-64 vuotiaat

Virvelikalastus on kalastuslain mukaista viehekalastusta ja sitä voi harjoittaa Suomessa yleiskalastusoikeuden nojalla.

Nämä luvat tarvitsen heittokalastukseen jos olet 18 - 64 vuotias.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä 18-64 vuotiaat virvelöinti

Virvelöintiin 18-64 vuotiaat kalastajat eivät tarvitse yleensä erillistä lupaa. Kalastonhoitomaksu tarvitsee kuitenkin olla suoritettuna. Virvelöinti ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa. Näille kohteille on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa yli 18-64 vuotiaat
Kalastuslupa heittokalastukseen yli 65 vuotiaille

Virvelöinti tarvittavat luvat kalastukseen - yli 65 vuotiaat

Virvelöinti on kalastuslain tarkoittamaa viehekalastusta ja sitä voi harjoittaa yleiskalastusoikeuden nojalla.

Näitä kalastuslupia tarvitsen heittokalastukseen yli 65 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä yli 65 v virvelöinti

Virvelöintiin eivät yli 65 vuotiaat kalastajat tarvitse yleensä erillistä lupaa eikä kalastonhoitomaksua tarvitse suorittaa. Virvelöinti ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa. Näihin on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa yli 65 vuotiaat
Kalastuslupa jigikalastukseen alle 18 vuotiaille

Jigikalastus tarvittavat luvat kalastukseen - alle 18 vuotiaat

Jigikalastus lasketaan kalastuslain mukaiseksi viehekalastukseksi ja sitä voi harjoittaa yleiskalastusoikeuden nojalla.

Näillä kalastusluvilla voit jigikalastaa koko Suomessa alle 18 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä alle 18 v jigikalastus

Jigikalastukseen eivät alle 18 vuotiaat kalastajat tarvitse yleensä erillistä lupaa eikä kalastonhoitomaksua tarvitse suorittaa. Jigikalastus ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa. Näille kohteille on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa alle 18 vuotiaat
Kalastuslupa jigikalastukseen 18-64 vuotiaille

Jigikalastus tarvittavat kalastusluvat - 18-64 vuotiaat

Jigikalastus on kalastuslain mukaista viehekalastusta ja sitä voi harjoittaa Suomessa yleiskalastusoikeuden nojalla.

Nämä luvat tarvitsen jigikalastukseen jos olet 18 - 64 vuotias.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä 18-64 vuotiaat jigikalastus

Jigikalastukseen 18-64 vuotiaat kalastajat eivät tarvitse yleensä erillistä lupaa. Kalastonhoitomaksu tarvitsee kuitenkin olla suoritettuna. Jigikalastus ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa. Näille kohteille on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa yli 18-64 vuotiaat
Kalastuslupa jigikalastukseen yli 65 vuotiaille

Jigikalastus tarvittavat luvat kalastukseen - yli 65 vuotiaat

Jigikalastus on kalastuslain tarkoittamaa viehekalastusta ja sitä voi harjoittaa yleiskalastusoikeuden nojalla.

Näitä kalastuslupia tarvitsen jigikalastukseen yli 65 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä yli 65 v jigikalastus

Jigikalastukseen eivät yli 65 vuotiaat kalastajat tarvitse yleensä erillistä lupaa eikä kalastonhoitomaksua tarvitse suorittaa. Jigikalastus ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa. Näihin on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa yli 65 vuotiaat
Kalastuslupa perhokalastukseen alle 18 vuotiaille

Perhokalastus tarvittavat luvat kalastukseen - alle 18 vuotiaat

Perhokalastus lasketaan kalastuslain mukaiseksi viehekalastukseksi ja sitä voi harjoittaa yleiskalastusoikeuden nojalla.

Näillä kalastusluvilla voit perhokalastaa koko Suomessa alle 18 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä alle 18 v perhokalastus

Perhokalastukseen eivät alle 18 vuotiaat kalastajat tarvitse yleensä erillistä lupaa eikä kalastonhoitomaksua tarvitse suorittaa. Perhokalastus ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa. Näille kohteille on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa alle 18 vuotiaat
Kalastuslupa perhokalastukseen 18-64 vuotiaille

Perhokalastus tarvittavat kalastusluvat - 18-64 vuotiaat

Perhokalastus on kalastuslain mukaista viehekalastusta ja sitä voi harjoittaa Suomessa yleiskalastusoikeuden nojalla.

Nämä luvat tarvitsen perhokalastukseen jos olet 18 - 64 vuotias.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä 18-64 vuotiaat perhokalastus

Perhokalastukseen 18-64 vuotiaat kalastajat eivät tarvitse yleensä erillistä lupaa. Kalastonhoitomaksu tarvitsee kuitenkin olla suoritettuna. Perhokalastus ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa. Näille kohteille on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa yli 18-64 vuotiaat
Kalastuslupa perhokalastukseen yli 65 vuotiaille

Perhokalastus tarvittavat luvat kalastukseen - yli 65 vuotiaat

Perhokalastus on kalastuslain tarkoittamaa viehekalastusta ja sitä voi harjoittaa yleiskalastusoikeuden nojalla.

Näitä kalastuslupia tarvitsen perhokalastukseen yli 65 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä yli 65 v perhokalastus

Perhokalastukseen eivät yli 65 vuotiaat kalastajat tarvitse yleensä erillistä lupaa eikä kalastonhoitomaksua tarvitse suorittaa. Perhokalastus ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa. Näihin on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa yli 65 vuotiaat
Kalastuslupa uisteluun yhdellä vavalla alle 18 vuotiaille

Uistelu yhdellä vavalla tarvittavat luvat kalastukseen - alle 18 vuotiaat

Uistelu yhdellä vavalla lasketaan kalastuslain mukaiseksi viehekalastukseksi ja sitä voi harjoittaa yleiskalastusoikeuden nojalla.

Näillä kalastusluvilla voit uistella yhdellä vavalla alle 18 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä alle 18 v uistelu yhdellä vavalla

Uisteluun yhdellä vavalla eivät alle 18 vuotiaat kalastajat tarvitse yleensä erillistä lupaa eikä kalastonhoitomaksua tarvitse suorittaa. Uistelu yhdellä vavalla ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa. Näille kohteille on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa alle 18 vuotiaat
Kalastuslupa uisteluun yhdellä vavalla 18-64 vuotiaille

Uistelu yhdellä vavalla tarvittavat kalastusluvat - 18-64 vuotiaat

Uistelu yhdellä vavalla on kalastuslain mukaista viehekalastusta ja sitä voi harjoittaa Suomessa yleiskalastusoikeuden nojalla.

Nämä luvat tarvitsen uisteluun yhdellä vavalla jos olet 18 - 64 vuotias.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä 18-64 vuotiaat uistelu yhdellä vavalla

Uisteluun yhdellä vavalla 18-64 vuotiaat kalastajat eivät tarvitse yleensä erillistä lupaa. Kalastonhoitomaksu tarvitsee kuitenkin olla suoritettuna. Uistelu yhdellä vavalla ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa. Näille kohteille on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa yli 18-64 vuotiaat
Kalastuslupa uisteluun yhdellä vavalla yli 65 vuotiaille

Uistelu yhdellä vavalla tarvittavat luvat kalastukseen - yli 65 vuotiaat

Uistelu yhdellä vavalla on kalastuslain tarkoittamaa viehekalastusta ja sitä voi harjoittaa Suomessa yleiskalastusoikeuden nojalla.

Näitä kalastuslupia tarvitsen uisteluun yhdellä vavalla yli 65 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä yli 65 v uistelu yhdellä vavalla

Uisteluun yhdellä vavalla eivät yli 65 vuotiaat kalastajat tarvitse yleensä erillistä lupaa eikä kalastonhoitomaksua tarvitse suorittaa. Uistelu yhdellä vavalla ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa. Näihin on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa yli 65 vuotiaat
Kalastuslupa uisteluun yhdellä vavalla alle 18 vuotiaille

Uistelu usealla vavalla tarvittavat luvat kalastukseen - alle 18 vuotiaat

Uisteluun usealla vavalla tarvitaan aina erillinen kalastuslupa kalaveden omistajalta.

Näillä kalastusluvilla voit uistella koko Suomessa alle 18 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä alle 18 v uistelu usealla vavalla

Uisteluun usealla vavalla alle 18 vuotiaat kalastajat tarvitsevat aina erillisen kalastusluvan kalaveden omistajalta. Kalastonhoitomaksua ei alle 18 vuotiaiden tarvitse kuitenkaan suorittaa. Lupavaihtoehtoina uisteluun usealla vavalla ovat kalavedenomistajien (kalastuskuntien ja osakaskuntien sekä kalatalousalueiden) myymät erilliset kalastusluvat. Kalastonhoitomaksua ei alle 18 vuotiaiden tarvitse tälloinkään suorittaa.

Järviluvat
Kalastuslupa alle 18 vuotiaat
Kalastuslupa uisteluun yhdellä vavalla 18-64 vuotiaille

Uistelu usealla vavalla tarvittavat kalastusluvat - 18-64 vuotiaat

Uistelu usealla vavalla vaatii aina kalastusluvan kalastusoikeuden haltijalta.

Nämä luvat tarvitsen uisteluun jos olet 18 - 64 vuotias.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä 18-64 vuotiaat uistelu usealla vavalla

Uisteluun usealla vavalla 18-64 vuotiaat kalastajat tarvitsevat aina erillisen kalastusluvan kalaveden omistajalta. Valtion kalastonhoitomaksu tarvitsee myoskin olla suoritettuna. Lupavaihtoehtoina uisteluun usealla vavalla ovat kalavedenomistajien (kalastuskuntien ja osakaskuntien sekä kalatalousalueiden) myymät erilliset kalastusluvat.

Järviluvat
Kalastuslupa yli 18-64 vuotiaat
Kalastuslupa uisteluun yhdellä vavalla yli 65 vuotiaille

Uistelu usealla vavalla tarvittavat luvat kalastukseen - yli 65 vuotiaat

Uistelu useammalla kuin yhdellä vavalla vaatii erillisen luvan kalaveden omistajalta.

Näitä kalastuslupia tarvitsen uistellessa yli 65 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä yli 65 v uistelu usealla vavalla

Uisteluun usealla vavalla yli 65 vuotiaat kalastajat tarvitsevat aina erillisen kalastusluvan kalaveden omistajalta. Kalastonhoitomaksua ei yli 65 vuotiaiden tarvitse kuitenkaan suorittaa. Lupavaihtoehtoina uisteluun usealla vavalla ovat kalavedenomistajien (kalastuskuntien ja osakaskuntien sekä kalatalousalueiden) myymät erilliset kalastusluvat. Kalastonhoitomaksua ei yli 65 vuotiaiden tarvitse tälloinkään suorittaa.

Järviluvat
Kalastuslupa yli 65 vuotiaat
Kalastuslupa onkimiseen alle 18 vuotiaille

Onkiminen tarvittavat luvat kalastukseen - alle 18 vuotiaat

Suomessa voi onkia veloituksetta yleiskalastusoikeuden nojalla eikä erillisiä kalastuslupia tarvita.

Näillä kalastusluvilla voit onkia koko Suomessa alle 18 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä alle 18 v onkiminen

Onkimiseen eivät alle 18 vuotiaat kalastajat tarvitse yleensä erillistä lupaa eikä kalastonhoitomaksua tarvitse suorittaa. Onkiminen ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa eikä vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla. Näille kohteille on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa alle 18 vuotiaat
Kalastuslupa onkimiseen 18-64 vuotiaille

Onkiminen tarvittavat kalastusluvat - 18-64 vuotiaat

Onkimista voi harjoittaa Suomessa veloituksetta yleiskalastusoikeuden nojalla.

Nämä luvat tarvitsen onkimiseen jos olet 18 - 64 vuotias.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä 18-64 vuotiaat onkiminen

Onkimiseen 18-64 vuotiaat kalastajat eivät tarvitse yleensä erillistä lupaa eikä kalastonhoitomaksua tarvitse suorittaa. Onkiminen ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa eikä vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla. Näille kohteille on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa yli 18-64 vuotiaat
Kalastuslupa onkimiseen yli 65 vuotiaille

Onkiminen tarvittavat luvat kalastukseen - yli 65 vuotiaat

Onkimiseen ei tarvitse hankkia Suomessa mitään lupia yleiskalastusoikeuden nojalla.

Näitä kalastuslupia tarvitsen onkimiseen yli 65 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä yli 65 v onkiminen

Onkimiseen eivät yli 65 vuotiaat kalastajat tarvitse yleensä erillistä lupaa eikä kalastonhoitomaksua tarvitse suorittaa. Onkiminen ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa eikä vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla. Näihin on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa yli 65 vuotiaat
Kalastuslupa pilkkimiseen alle 18 vuotiaille

Pilkkiminen tarvittavat luvat kalastukseen - alle 18 vuotiaat

Suomessa voi onkia veloituksetta yleiskalastusoikeuden nojalla eikä erillisiä kalastuslupia tarvita.

Näillä kalastusluvilla voit onkia koko Suomessa alle 18 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä alle 18 v pilkkiminen

Pilkkimiseen eivät alle 18 vuotiaat kalastajat tarvitse yleensä erillistä lupaa eikä kalastonhoitomaksua tarvitse suorittaa. Pilkkiminen ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa eikä vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla. Näille kohteille on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa alle 18 vuotiaat
Kalastuslupa pilkkimiseen 18-64 vuotiaille

Pilkkiminen tarvittavat kalastusluvat - 18-64 vuotiaat

Onkimista voi harjoittaa Suomessa veloituksetta yleiskalastusoikeuden nojalla.

Nämä luvat tarvitsen pilkkimiseen jos olet 18 - 64 vuotias.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä 18-64 vuotiaat pilkkiminen

Pilkkimiseen 18-64 vuotiaat kalastajat eivät tarvitse yleensä erillistä lupaa eikä kalastonhoitomaksua tarvitse suorittaa. Pilkkiminen ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa eikä vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla. Näille kohteille on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa yli 18-64 vuotiaat
Kalastuslupa pilkkimiseen yli 65 vuotiaille

Pilkkiminen tarvittavat luvat kalastukseen - yli 65 vuotiaat

Pilkkimiseen ei tarvitse hankkia Suomessa mitään lupia yleiskalastusoikeuden nojalla.

Näitä kalastuslupia tarvitsen pilkkimiseen yli 65 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä yli 65 v pilkkiminen

Pilkkimiseen eivät yli 65 vuotiaat kalastajat tarvitse yleensä erillistä lupaa eikä kalastonhoitomaksua tarvitse suorittaa. Pilkkiminen ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa eikä vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla. Näihin on ostettavissa usein erillinen lupa.

Koskiluvat Järviluvat
Kalastuslupa yli 65 vuotiaat
Kalastuslupa verkkokalastukseen alle 18 vuotiaille

Verkkokalastus tarvittavat luvat kalastukseen - alle 18 vuotiaat

Verkkokalastukseen tarvitaan aina erillinen kalastuslupa kalaveden omistajalta.

Näillä kalastusluvilla voit kalastaa verkolla alle 18 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä alle 18 v verkkokalastus

Verkkokalastukseen alle 18 vuotiaat kalastajat tarvitsevat aina erillisen kalastusluvan kalaveden omistajalta. Kalastonhoitomaksua ei alle 18 vuotiaiden tarvitse kuitenkaan suorittaa. Avustavalla henkilollä esim. soutajalla em. lupia ei tarvitse olla. Useat kalastuskunnat myyvät erillisiä Verkkokalastus lupia alueilleen, myos kalastuskunnan ulkopuolisille kalastajille.

Kalastuslupa alle 18 vuotiaat
Kalastuslupa verkkokalastukseen 18-64 vuotiaille

Verkkokalastus tarvittavat kalastusluvat - 18-64 vuotiaat

Verkkokalastus vaatii aina myönnetyn kalastusluvan kalastusoikeuden haltijalta.

Nämä luvat tarvitsen verkkokalastukseen jos olet 18 - 64 vuotias.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä 18-64 vuotiaat verkkokalastus

Verkkokalastukseen 18-64 vuotiaat kalastajat tarvitsevat aina erillisen kalastusluvan kalaveden omistajalta. Valtion kalastonhoitomaksu tarvitsee myoskin olla suoritettuna. Avustavalla henkilollä esim. soutajalla em. lupia ei tarvitse olla. Useat kalastuskunnat myyvät erillisiä Verkkokalastus lupia alueilleen, myos kalastuskunnan ulkopuolisille kalastajille.

Kalastuslupa yli 18-64 vuotiaat
Kalastuslupa verkkokalastukseen yli 65 vuotiaille

Verkkokalastus tarvittavat luvat kalastukseen - yli 65 vuotiaat

Verkkokalastus Suomessa vaatii aina erillisen kalastusluvan kalaveden omistajalta.

Näitä kalastuslupia tarvitsen kalastettaessa verkoilla yli 65 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä yli 65 v verkkokalastus

Verkkokalastukseen yli 65 vuotiaat kalastajat tarvitsevat aina erillisen kalastusluvan kalaveden omistajalta. Kalastonhoitomaksua ei yli 65 vuotiaiden tarvitse kuitenkaan suorittaa. Avustavalla henkilollä esim. soutajalla em. lupia ei tarvitse olla. Useat kalastuskunnat myyvät erillisiä Verkkokalastus lupia alueilleen, myos kalastuskunnan ulkopuolisille kalastajille.

Kalastuslupa yli 65 vuotiaat
Kalastuslupa katiskakalastukseen alle 18 vuotiaille

Katiskakalastus tarvittavat luvat kalastukseen - alle 18 vuotiaat

Katiskakalastukseen tarvitaan aina erillinen kalastuslupa kalaveden omistajalta.

Näillä kalastusluvilla voit kalastaa katiskalla alle 18 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä alle 18 v katiskakalastus

Katiskakalastukseen alle 18 vuotiaat kalastajat tarvitsevat aina erillisen kalastusluvan kalaveden omistajalta. Kalastonhoitomaksua ei alle 18 vuotiaiden tarvitse kuitenkaan suorittaa. Useat kalastuskunnat myyvät erillisiä Katiskakalastus lupia alueilleen, myos kalastuskunnan ulkopuolisille kalastajille.

Kalastuslupa alle 18 vuotiaat
Kalastuslupa katiskakalastukseen 18-64 vuotiaille

Katiskakalastus tarvittavat kalastusluvat - 18-64 vuotiaat

Katiskakalastus vaatii aina kalastusluvan kalastusoikeuden haltijalta.

Nämä luvat tarvitsen katiskakalastukseen jos olet 18 - 64 vuotias.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä 18-64 vuotiaat katiskakalastus

Katiskakalastukseen 18-64 vuotiaat kalastajat tarvitsevat aina erillisen kalastusluvan kalaveden omistajalta. Valtion kalastonhoitomaksu tarvitsee myoskin olla suoritettuna. Avustavalla henkilollä esim. soutajalla em. lupia ei tarvitse olla. Useat kalastuskunnat myyvät erillisiä Katiskakalastus lupia alueilleen, myos kalastuskunnan ulkopuolisille kalastajille.

Kalastuslupa yli 18-64 vuotiaat
Kalastuslupa katiskakalastukseen yli 65 vuotiaille

Katiskakalastus tarvittavat luvat kalastukseen - yli 65 vuotiaat

Katiskakalastus vaatii erillisen luvan kalaveden omistajalta.

Näitä kalastuslupia tarvitsen kalastettaessa katiskalla yli 65 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä yli 65 v katiskakalastus

Katiskakalastukseen yli 65 vuotiaat kalastajat tarvitsevat aina erillisen kalastusluvan kalaveden omistajalta. Kalastonhoitomaksua ei yli 65 vuotiaiden tarvitse kuitenkaan suorittaa. Useat kalastuskunnat myyvät erillisiä Katiskakalastus lupia alueilleen, myos kalastuskunnan ulkopuolisille kalastajille.

Kalastuslupa yli 65 vuotiaat
Kalastuslupa ravustustukseen alle 18 vuotiaille

Ravustus tarvittavat luvat kalastukseen - alle 18 vuotiaat

Ravustustukseen tarvitaan aina erillinen kalastuslupa kalaveden omistajalta.

Näillä kalastusluvilla voit ravustaa koko Suomessa alle 18 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä alle 18 v ravustus

Ravustustukseen alle 18 vuotiaat kalastajat tarvitsevat aina erillisen kalastusluvan kalaveden omistajalta. Kalastonhoitomaksua ei alle 18 vuotiaiden tarvitse kuitenkaan suorittaa. Useat kalastuskunnat myyvät erillisiä Ravustus lupia alueilleen, myos kalastuskunnan ulkopuolisille kalastajille.

Kalastuslupa alle 18 vuotiaat
Kalastuslupa ravustustukseen 18-64 vuotiaille

Ravustus tarvittavat kalastusluvat - 18-64 vuotiaat

Ravustus vaatii aina kalastusluvan kalastusoikeuden haltijalta.

Nämä luvat tarvitsen ravustukseen jos olet 18 - 64 vuotias.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä 18-64 vuotiaat ravustus

Ravustustukseen 18-64 vuotiaat kalastajat tarvitsevat aina erillisen kalastusluvan kalaveden omistajalta. Valtion kalastonhoitomaksu tarvitsee myoskin olla suoritettuna. Avustavalla henkilollä esim. soutajalla em. lupia ei tarvitse olla. Muutamat kalastuskunnat myyvät erillisiä Ravustus lupia alueilleen, myos kalastuskunnan ulkopuolisille kalastajille.

Kalastuslupa yli 18-64 vuotiaat
Kalastuslupa ravustustukseen yli 65 vuotiaille

Ravustus tarvittavat luvat kalastukseen - yli 65 vuotiaat

Ravustus vaatii erillisen luvan kalaveden omistajalta.

Näitä kalastuslupia tarvitsen ravustettaessa yli 65 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä yli 65 v ravustus

Ravustustukseen yli 65 vuotiaat kalastajat tarvitsevat aina erillisen kalastusluvan kalaveden omistajalta. Kalastonhoitomaksua ei yli 65 vuotiaiden tarvitse kuitenkaan suorittaa. Muutamat kalastuskunnat myyvät erillisiä Ravustus lupia alueilleen, myos kalastuskunnan ulkopuolisille kalastajille.

Kalastuslupa yli 65 vuotiaat
Kalastuslupa katiskakalastukseen alle 18 vuotiaille

Muu kalastus tarvittavat luvat kalastukseen - alle 18 vuotiaat

Muuhun kalastukseen tarvitaan aina erillinen kalastuslupa kalaveden omistajalta.

Näillä kalastusluvilla voit kalastaa muilla pyydyksillä alle 18 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä alle 18 v muu kalastus

Muuhun kalastukseen alle 18 vuotiaat kalastajat tarvitsevat aina erillisen kalastusluvan kalaveden omistajalta. Kalastonhoitomaksua ei alle 18 vuotiaiden tarvitse kuitenkaan suorittaa. Useat kalastuskunnat myyvät erillisiä lupia muille pyydyksille alueilleen, myos kalastuskunnan ulkopuolisille kalastajille.

Kalastuslupa alle 18 vuotiaat
Kalastuslupa katiskakalastukseen 18-64 vuotiaille

Muu kalastus tarvittavat kalastusluvat - 18-64 vuotiaat

Muilla pyydyksillä kalastus vaatii aina kalastusluvan kalastusoikeuden haltijalta.

Nämä luvat tarvitsen muuhun kalastukseen jos olet 18 - 64 vuotias.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä 18-64 vuotiaat muu kalastus

Muu kalastukseen 18-64 vuotiaat kalastajat tarvitsevat aina erillisen kalastusluvan kalaveden omistajalta. Valtion kalastonhoitomaksu tarvitsee myoskin olla suoritettuna. Avustavalla henkilollä esim. soutajalla em. lupia ei tarvitse olla. Useat kalastuskunnat myyvät erillisiä Muu kalastus lupia alueilleen, myos kalastuskunnan ulkopuolisille kalastajille.

Kalastuslupa yli 18-64 vuotiaat
Kalastuslupa katiskakalastukseen yli 65 vuotiaille

Muu kalastus tarvittavat luvat kalastukseen - yli 65 vuotiaat

Muu kalastus vaatii erillisen luvan kalaveden omistajalta.

Näitä kalastuslupia tarvitsen kalastettaessa muilla pyydyksillä yli 65 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä yli 65 v muu kalastus

Muu kalastukseen yli 65 vuotiaat kalastajat tarvitsevat aina erillisen kalastusluvan kalaveden omistajalta. Kalastonhoitomaksua ei yli 65 vuotiaiden tarvitse kuitenkaan suorittaa. Useat kalastuskunnat myyvät erillisiä Muu kalastus lupia alueilleen, myos kalastuskunnan ulkopuolisille kalastajille.

Kalastuslupa yli 65 vuotiaat
Lupa vesilinnustustukseen alle 18 vuotiaille

Vesilinnustus tarvittavat luvat kalastukseen - alle 18 vuotiaat

Vesilinnustustukseen tarvitaan aina lupa metsästysoikeuden haltialta.

Näillä luvilla voit sorsastaa koko Suomessa alle 18 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä alle 18 v vesilinnustus

Vesilinnustustukseen alle 18 vuotiaat tarvitsevat aina erillisen luvan vesialueen omistajalta tai metsästysoikeuden haltialta. Valtion kalastonhoitomaksua ei tarvitse suorittaa. Metsästyskortti pitää olla suoritettuna. Useat kalastuskunnat myyvät erillisiä vesilinnustuslupia alueilleen, myos kalastuskunnan ulkopuolisille.

Kalastuslupa alle 18 vuotiaat
Lupa vesilinnustukseen 18-64 vuotiaille

Vesilinnustus tarvittavat kalastusluvat - 18-64 vuotiaat

Vesilinnustus vaatii aina luvan metsästysoikeuden haltialta.

Nämä luvat tarvitsen vesilinnustukseen jos olet 18 - 64 vuotias.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä 18-64 vuotiaat vesilinnustus

Vesilinnustustukseen 18 - 64 vuotiaat tarvitsevat aina erillisen luvan vesialueen omistajalta tai metsästysoikeuden haltialta. Valtion kalastonhoitomaksua ei tarvitse suorittaa. Metsästyskortti pitää olla suoritettuna. Jotkin kalastuskunnat myyvät erillisiä vesilinnustuslupia alueilleen, myos kalastuskunnan ulkopuolisille.

Kalastuslupa yli 18-64 vuotiaat
Lupa vesilinnustukseen yli 65 vuotiaille

Vesilinnustus tarvittavat luvat kalastukseen - yli 65 vuotiaat

Vesilinnustus vaatii erillisen luvan metsästysoikeuden haltialta.

Näitä lupia tarvitsen metsästettäessä vesilintuja yli 65 vuotiaana.

Tarvittavat kalastusluvat

Tarvittavat kalastusluvat: Ikä yli 65 v vesilinnustus

Vesilinnustustukseen yli 65 vuotiaat tarvitsevat aina erillisen luvan vesialueen omistajalta tai metsästysoikeuden haltialta. Valtion kalastonhoitomaksua ei tarvitse suorittaa. Metsästyskortti pitää olla suoritettuna. Muutamat kalastuskunnat myyvät erillisiä vesilinnustuslupia alueilleen, myos kalastuskunnan ulkopuolisille.

Kalastuslupa yli 65 vuotiaat

Kalastusluvat kerralla kuntoon koko kalastusporukalle

Hanki kalastuslupasi edullisesti

kalastuslupakauppaa yli 10 vuoden kokemuksella Suomen suurin kalastussivusto www.kalapaikka.net tarjoaa asiakkailleen lunastettavaksi kattavan valikoiman kalastuslupia mm. valtion kalastonhoitomaksu, uisteluluvat sekä koskiluvat. Vuodesta 2005 lähtien toimineesta lupakaupastamme voit lunastaa helposti samalla kertaa kaikki tarvitsemasi luvat koko kalastusporukalle yhdellä toimitusmaksulla ja säästää näin aikaa, vaivaa ja rahaa.

Kalastuslupa on lunastettavissa verkkopankkimaksulla tai luottokortilla 24 h / vrk. Toimitamme kalastusluvat nopeasti käyttöösi. Saat tulostettua kalastusluvat mukaan tavallisella tulostimella. Kalastusluvat toimitetaan automaattisesti ilman lisämaksua myös sähköpostitse pdf- tai kuvatiedostona, jolloin voit tallentaa luvan esim. matkapuhelimeen.

Lisäpalveluja kaupanpäälle

Mobiili kalapaikkaopas maksutta

Lisäpalveluja kaupanpäälle - Etusi 11,99 €

Kalapaikka.net kalastuslupakauppa tarjoaa ainoana verkkokauppana kattavia lisäpalveluja kalastajille kaupan päälle.

Kauttamme luvanlunastaneet saavat käyttöönsä kiitokseksi hyödyllisiä lisäpalveluja esim. uudistuneiden  Fishing.fi kalastusmatkailusivujen sekä www.kalapaikka.net kalastusivuston täydellisen sisällön vuodeksi 2024 ilman lisämaksua. Sivustot sisältävät mm. seuraavia hyödyllisiä tietoja:

Päivitetyt kalaistutustiedot Suomen järvistä vuosilta 2010-2023 - Nyt mukana myös Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan istutukset Uutta 2024!

Järvien vedenlaatiedot: Näkösyvyys, väri, rehevyys

Kalastuskohteiden tämän hetkinen vesitilanne: Virtaamat ja vedenkorkeus

Syvyyskartat, ilmakuvat, kohdevideot yms.

Yli 38000 sivun tietopaketti Suomen kalastuskohteista ja vesistöistä